Zgodovina čebelarskega društva Kamnik, sega tja v leto 1905. Od tu naprej se je po vsej svoji razgibani poti razvijalo, preoblikovalo in se končno ustalilo  v današnji obliki. Prve zapise o čebelarstvu  v okolici Kamnika segajo tja v leto 1585, kjer je tedanji lastnik sedanjega Starega gradu nad Kamnikom plačal za 17 panjev 3goldinarje in 7 krajcarjev. Ta podatek je zapisan  28. maj 1585.

Po koncu druge sv. vojne se je čebelarstvo na območju Kamnika reorganiziralo in tako je  še istega leta začela delovati čebelarska družina Kamnik. Leta 1946 je družina začela delovati v sklopu čebelarske podružnice Domžale, ki je bila ustanovljena leta 1946.

V sklopu te podružnice so delovale tudi naslednje čebelarske družine: Domžale, Komenda, Zg. Tuhinj,  Krtina, Blagovica, Radomlje, Vodice, Lukovica in Moravče. Ob ustanovitvi Čebelarske podružnice Domžale je bilo včlanjenih 246 čebelarjev. Čebelarili so s skupno 2510 čebeljimi družinami.

Nekatere družine so kasneje iz podružnice izstopile ali prenehale delovati. Leta1956 je bila reorganizacija čebelarskih podružnic. Čebelarska podružnica Domžale se je preimenovala v Čebelarsko društvo Kamnik –Domžale s sedežem v Kamniku.

Na obnovitvenem občnem zboru čebelarske družine Kamnik  2. sept 1945 so bili v upravni odbor izvoljeni :

-predsednik  Avgust Ogrinec

-tajnik Janko Malešič

-blagajnik Jakob Pančur

-član odbora Karel Benkovič

-član odbora Franc Podbrežnik

-preglednik Alojz Balantič

-preglednik Jože Grum

Predsedniki, tajniki, in blagajniki, ki so vodili ČD Kamnik so:

 Leto Predsednik  Tajnik  Blagajnik
 1946-1963         Avgust Ogrinec st.            Janko Malešič                           Jakob Pančur
 1964-1970         Avgust Ogrinec st.            Janko Malešič                           Justin Slanovec
 1971-1973        Karel Benkovič                 Janko Malešič                           Anton Slapnik
 1974-1975         Karel Benkovič                 Janko Malešič                           Anton Slapnik
 1976-1978        Karel Benkovič                 Avgust Ogrinec ml.                  Anton Slapnik
 1979-1981         Karel Benkovič                 Avgust Ogrinec ml.                  Fani Marinšek
 1982-1983         Karel Benkovič                 Avgust Ogrinec ml.                  Fani Marinšek
 1984-1985         Karel Benkovič                 Franc Toman                            Fani Marinšek
1986-1991            Čop Anton                        Franc Toman                            Ivan Tetuš
 1992-1995         Jurij Reščič                       Franc Toman                            Ivan Tetuš
 1996-1998        Jurij Reščič                      Franc Toman                            Rado Pavlovič
 1999*                 Miro Sanabor                   Matija Jenko                             Rado Pavlovič
 2000-2001          Jurij Reščič                       Matija Jenko                             Rado Pavlovič
 2002-2005          Jurij Reščič                       Janez Petrič                              Gregor Mlakar
 2006-2010          Jurij Reščič                       Aleksander Mikuš                    Klavdija Pančur
 2010-2014          Štefan Virjent                   Aleksander Mikuš                    Klavdija Pančur