Zgodovina in pomen  plemenilne postaje Josipa Verbiča na Kopiščih

Pobudnik in ustanovitelj plemenilne postaje v dolini Kamniške Bistrice je bil velik čebelar in profesor Josip Verbič (1869-1948) iz Brezovice pri Ljubljani. Leta 1930 je prof. Verbič prevzel vodenje čebelarskega društva Ljubljana. Leta 1932 se je odločil postaviti prvo plemenilno postajo. Odločil se je  za dolino Kamniške Bistrice, predvsem zaradi njene geografske lege.

Profesor Verbič je bil vodja plemenilne postaje  do leta 1939, ko je vodstvo prepustil  Kamničanu Janku Malešiču. Med vojno ta  postaja ni delovala. Ponovno je postaja zaživela leta 1947, ko je bil 10. maja pripeljan trotar in 48 kranjičev. Kamniški čebelarji so spoznali pravi pomen prave čebelje pasme in so se potrudili postaviti nov čebelnjak na Kopiščih. Otvoritev je bila 18. maja 1969 .Od tega datuma naprej se ta postaja imenuje po prof.Verbiču.

Vodenje postaje je prevzel Ivan Stare, ki je postajo vodil do leta 1981, ko jo je predal v nadaljnje vodenje Francu Sitarju. Sitar je postajo vodil  do 26. februarja 1998, ko je zaradi starosti predal vodenje Radoslavu Pavloviču in Janezu Galinu, članoma ČD Kamnik. Od 9. novembra 2004 je prevzel vodenje postaje Gregor Mlakar, ki jo je vodil do leta 2010, ko jo je  10. avgusta  nato prevzel Milan Starovasnik, ki jo uspešno vodi še danes.

Danes je to ena izmed redkih plemenilnih postaj v Sloveniji, ki deluje v okviru čebelarskega društva.

Zaradi zaščite genetske posebnosti avtohtone kranjske čebele si kamniški čebelarji prizadevajo preprečiti vnos drugih (tujerodnih) čebel. V ta namen so bili v letu 2013 sprejeti posebni zaščitni ukrepi, ki bi preprečili promet in vnos čebel na področje delovanja plemenilne postaje Kopišča v Kamniški Bistrici.